about me

ข้าพเจ้า โกวิท โพธิสาร เด็กสุรินทร์ พ่อกูย แม่ขะแมร์ โตในบ้านลาว ร่ำเรียนสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม พยายามทำงานต่างจังหวัด 2-3 ปีแต่ไม่เวิร์ค ตัดสินใจบ่ายหน้าเข้าไปขุดทองที่เมืองกรุงนี่ก็เกือบทศวรรษแต่ก็ปรากฎว่ายังไม่เวิร์คอยู่ดี