ขณะนี้อีสานแล้งคัก นักข่าวใหญ่รายงาน

“อีสานแล้ง” นักข่าวใหญ่ตั้งกล้องรายงานหัวข้อข่าว

ในหน้าข่าวของนักสื่อสารมวลชน ขะเจ้าประโคมข่าวคักแหน่ว่าอีสานแล้ง หน่วยงานภาครัฐรับทราบเร่งประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง แล้วหางบประมาณมาเยียวยา หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมรถน้ำไปแจกจ่าย องค์กร CSR หน้าใหญ่มาประเคนมอบของกินของใช้เอิกเกริกใหญ่โต ไทบ้านไปรับมาไว้ ยืนเฮียงถ่ายรูปเสร็จพิธีการแล้วกลับบ้านมากินเหล้าขาวต้มไก่ต่อ

แม่ใหญ่สีเลานั่งเคี้ยวหมากปากแดงเจิ่งเขิ่ง เลานั่งเบิ่งข่าวทีวีช่องได๋กะมีแต่ว่าแล้ง

“ฮ่วย!” เลาตบตักฉาดใหญ่

“ฮอดยามนี้บ่แล้งมันกะบ้าแล้ว บ่แล้งหมอลำคือสิได้ไปเล่น บ่แล้งคือสิได้หาใต้เขียด ยิงกะปอม ขุดแย้ หาจี่โป่ม มันแล้งตั้งแต่กูเป็นเด็กน้อยจนกูสิตายแล้วละ ขั่นฮอดยามนี้บ่แล้งกูสิฮื้อซิ่นให้บักนักข่าวใหญ่รายงานเบิ่งก่อนนะ”

ลืมบอกว่าเลาบ่ได้ใส่กางเกงใน

เว้าแล้วเลาถ่มน้ำหมาก 3 เถื่อ แล้วกะย่างจ้ำบึ๊ดๆ ไปหาเล่นไฮโลกับแม่ใหญ่หวันอยู่ทางคุ้มหัวนอนบ้าน หน้าเฮือนแม่ใหญ่หวันมีป้ายคุ้มติดอยู่ มันเขียนไว้ว่า “คุ้มไทยสามัคคี” แม่ใหญ่สีย่างผ่านหม่องหั่นแล้วถ่มน้ำหมากอีกเถื่อหนึ่งก่อนสปีคออกมาว่า

“ไทยสามัคคีพ่อมึงติ๊” เลาผรุสวาทมันออกมา บ่ได้ได้มีเจตนาสิถามไผ