ป่าพรุควนเคร็งกับพายุลูกใหม่ใหญ่กว่าเดิม

“พรุควนเคร็ง” นับแสนไร่ใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่เชื่อมติดกับทะเลน้อย จ.พัทลุง ป่าแห่งนี้ให้ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมต่อคนลุ่มน้ำปากพนังและทะเลสาบสงขลา

ที่นี่เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา ชาวบ้านทำประมงพื้นบ้าน เป็นแหล่งขุมทรัพย์กระจูด หาไม้ ดูนก หาผึ้ง ก็อยู่ในนี้ทั้งหมด

ย้อนกลับไปปี พ.ศ.2505 พายุใต้ฝุ่นแฮเรียตหอบเอาความเกี้ยวกราดมาเยือน พรุควนเคร็งได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติกำลังเจอพายุลูกใหม่ เพราะนอกจากไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้ว ว่ากันว่าที่นี่ถูกจับจองเป็นพื้นที่ทำกินจากชาวบ้านรายเล็กรายน้อย ส่วนนายทุนหน้าหนากระเป๋าหนักนั้นถึงขั้นครอบครองมีเอกสารสิทธิ์กันเลยทีเดียว

นี่คือข่าวบันเทิงของเรื่องเศร้าเช้านี้ครับ