Road Link เส้นทางสู่ทวาย

ทวาย, เมียนมาร์

ถนนเส้นนี้สร้างโดยบริษัทอิตาเลียน-ไทย​ หลายปีแล้วที่มันเดินหน้าแบบปีละคืบ เพราะโครงการตัดผ่านพื้นที่สู้รบของกะเหรี่ยง​ KNU

ที่มากกว่านั้นคือชาวบ้านที่นี่ไม่ยอมปล่อยให้ถนนเส้นนี้เขี่ยพวกเขาให้พ้นทางง่ายๆ บ้างออกมาคัดค้าน บ้างก็ปักหลักตั้งมั่น หรืออย่างน้อยที่สุดเขาพบว่า โครงการนี้มีความอึมครึม​ทึมเทาเกินกว่าจะนิ่งเงียบหรือเพิกเฉย

มองจากเนินเขาช้างร้อง อันเป็นจุดที่ถนนนี้ชันที่สุด จะเห็นเส้น roadlink ซึ่งเชื่อมนิคมอุตสาหกรรม​ทวายไปยังด่านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี​

ข้าพเจ้าพบว่า ป่าเมืองไทยที่ว่าแน่ก็เป็นได้แค่สวนหย่อมของเมียนมาเท่านั้นเอง