รูปหมู่หลานๆ

เด็กหญิง 2 คน กับเด็กชาย 1 คน เด็กผู้หญิงข้างหน้าเล่นอูคูเลเล่ เด็กผู้หญิงข้างหลังยืนแลบลิ้น